Otoky po úrazoch

Rôzne závažné poranenia a úrazy sprevádzajú bežný život, rekreačný aj profesionálny šport. Pri nich sa pravidelne dostaví otok, zápal a bolesť. Včasné podávanie liekov systémovej enzýmoterapie v týchto prípadoch výrazne urýchľuje vstrebávanie otoku, krvných výronov a podliatin, ústup zápalových zmien a tým aj bolesti. Skracuje sa tak až na polovicu doba hojenia, pracovná neschopnosť a výpadok z tréningu.

Vysoká telesná námaha pri náročných športových výkonoch vedie často k preťažovaniu šliach a svalov a k mikrotraumatom pohybového aparátu. Lieky systémovej enzýmoterapie tu urýchľujú regeneráciu organizmu. Zlepšujú prekrvenie svalov a využitie kyslíku v tkanivách a uľahčujú odbúravanie nežiadúcich metabolitov . Pri preventívnom podávaní znižujú lieky systémovej enzýmoterapie závažnosť prípadných poškodení a zlepšuje ich hojenie. Nie náhodou sa Wobenzym stal štandardnou preventívnou aj liečebnou súčasťou zdravotnej starostlivosti mnohých športovcov. Netrénovaným jedincom tak pomáha zvládnuť následky zvýšenej záťaže.

Wobenzym - pomoc pre Vás po úrazoch a operáciách

Wobenzym pomáha pri liečbe zranení

Wobenzym je vhodné používať pri liečbe opuchov, krvných podliatin a výronov, pohmoždenín, ale i vykĺbenín a zlomenín. Wobenzym v týchto prípadoch urýchľuje vstrebávanie opuchu a krvných podliatin a skracuje dobu hojenia až o polovicu doby, ktorá by inak bola potrebná. Včasné podávanie Wobenzymu zrýchľuje taktiež ústup zápalových prejavov a bolesti. Skracuje sa tak doba hojenia, pracovná neschopnosť a u športovcov výpadok z tréninku. Pri zranení pritom platí zásada, že čím skôr po úraze sa začne s podáváním Wobenzymu, tým účinnejšie je jeho pôsobenie. Pri zahájení liečby podáváme 3x5 až 3x10 dražé denne, s ústupom ťažkostí môžme znížiť na 3x3 dražé denne.

Účinnosť Wobenzymu potvrdená klinickými štúdiami

Účinnosť Wobenzymu bola overená v desiatkach klinických študií. Mnohé z nich sa týkali ochorení a zdravotných problémov priamo či nepriamo súvisiacich so športovaním. Pre ilustráciu uvádzame jednu takúto štúdiu: Do klinickej štúdie v Nemecku bolo zaradených 44 športovcov s distorziou členkového klbu (vyvrtnutie členku). Štúdia bola dvojito zaslepená a kontrolovaná placebom, zodpovedala vtedy najprísnejším mezinárodným požiadávkam. Liečba trvala 10 dní. V skupine liečenej Wobenzymom (3x10 dražé denne) bol ústup opuchu i bolesti preukázateľne rýchlejší než u kontrolnej skupiny a rýchlejšie sa tiež zlepšila pohyblivosť postihnutého kĺbu.

Výsledky štúdie ukázali, že pri užívaní Wobenzymu sa výpadok z tréningu znížil priemerne o 16 dní na necelých deväť a pol dňa a bol tak skrátený v priemere o viac ako 40 percent. Pracovná neschopnosť sa skrátila dokonca o 61 percent (z priemeru 4,4 dňa na 1,7 dňa).

Wobenzym v pooperačnej liečbe

I každý malý operačný výkon - napr. trhanie zubu - je taktiež "poranením", na ktoré organizmus reaguje zápalom, opuchom a bolesťou. I tu Wobenzym obmedzuje vznik opuchu a urýchľuje jeho vstrebávanie, podiela sa na zmiernení bolesti a skracuje dobu hojenia. Znižuje taktiež riziko zápalových pooperačných komplikácií, prípadne uľahčuje ich liečenie, pokiaľ k nim došlo. To je dôležité najmä u chorých s poruchami hojenia a tiež u plastických operacií, kde je úspešné a rýchle hojenie zárukou dobrého kozmetického efektu. Podávanie Wobenzymu je možné začať 2 až 3 dni pred operáciou v dávke 3x5 až 3x10 dražé denne s vynechaním v deň operácie. S nástupom plného príjmu potravy ústami je možné pokračovať v tej istej dávke, po odoznení akútneho stavu môžeme dávku znížiť na 3x3 dražé a podávať až do zahojenia.

Účinnosť potvrdená klinickými štúdiami

Významnú úlohu Wobenzymu v operačnej liečbe preukázala dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná študia u 120 pacientov s tzv. krvavou repozíciou zlomenín (operačné napravenie kosti do pôvodnej polohy). K riešeniu takto zložitých zákrokov patrí rýchle a účinné zvládnutie poúrazového opuchu a krvného výronu. Chorí začali užívať Wobenzym v dávke 3x10 dražé päť dní pred operáciou. Po troch dňoch bolo v liečenej skupine vyditeľné zmiernenie opuchu a bolesti.

Dĺžka pobytu v nemocnici 
Wobenzym 17,7 dní
Placebo 24,1 dní

Užívanie Wobenzymu pred operáciou a v priebehu pooperačných hojení skrátilo v porovnaní s kontrolnou skupinou nevyhnutný pobyt v nemocnici v priemere o sedem dní.

Ako Wobenzym správne užívať?

Nalačno, nikdy s jedlom, najmenej 2 hodiny po poslednom jedle a aspoň 1/2 hodiny pred ďaľším jedlom. Nerozhryzené tablety výdatne zapiť najmenej 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávne užívanie lieku znižuje jeho vstrebávanie a tým i účinok. Celková denná dávka Wobenzymu sa obyčajne delí do troch alebo dvoch dávok. Príklad: celková denná dávka 12 dražé, možno užívať 3x4 dražé alebo 2x6 dražé.

Wobenzym je liekom pre vnútorné užívanie.

Pozorne si prečítajte príbalovú informáciu.

Najdite si svoju lekareň

Štúdie

Účinnosť liekov systémovej enzýmoterapie Wobenzym a Phlogenzym bola overena v desítkách klinických štúdií. Rada z nich sa týkala ochorení a zdravotných problémů priamo či nepriamo souvisejících sa športováním. Pre ilustraci uvádzame aspoň dvě takové štúdie:

Do klinické štúdie v Nemecku bolo zařazeno 44 športovcov s distorzí hlezenního kĺbu (vyvrtnutí kotníku). Štúdie bola dvojito zaslepená a kontrolovaná placebom, odpovídala teda nejpřísnejšiem medzinárodnom požadavkom . Liečba trvala 10 dní. Ve skupině léčené Wobenzymom (3x10 dražé denne ) bol ústup otoku aj bolesti prokazatelne rýchlejší ako u kontrolní skupiny a rýchleji sa tiež zlepšila hybnosť postiženého kĺbu.


Doba výpadku z tréningu

Výsledky štúdie ukázaly, že pri užívanie Wobenzymu bol výpadok z tréningu průměrně zkrácen o viac ako 40 procent. Pracovní neschopnosť sa zkrátila dokonca o 61 procent.

V ďalší štúdii zabývající sa užitím Wobenzymu v liečbe svalového poškodení bolo 16 športovcov (fotbalistov a karatistov ) léčeno Wobenzymom pre akutní svalovej poškodení s intramuskulárním hematomem (vnitrosvalovým krvným výronem) v dávce 3 x 10 dražé. 15 členů kontrolní skupiny bolo léčeno standardním spôsobem za použití mastí s heparinem, protizápalových preparátov a fyzioterapie. Zatímco u fotbalistov bolo najčastejšiem zraněním poškodení kotníku a lýtka, u karatistov převažovala zranění ruky a paže. Už po dvoch dňach bola u Wobenzymom léčených športovcov snížena bolesť a zmenšen otok. Po 7 dňoch bola úplne obnovena funkceschopnosť končatíny a přetrvávala len veľmi malá citlivost na dotek. V kontrolní skupině sa bolesť a otok začali zmenšovať až 7.-9. den liečby. Vzhledem k vysoké účinnosťi a dobré snášenlivosti sa liečba Wobenzymom jevilaako optimální.

Dávkovanie

Poúrazové stavy (narazenie, podvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny) - doporučujeme zahájiť liečbu čo nejdříve po úraze dávkou 3 x 5 až 3 x 10 dražé Wobenzymu denne . Vyšší dávky volíme tam, kde je žádoucí rýchle vstřebání otoku alebo krvnýho výronu či podliatiny. Podle ústupu potiaži (7 - 10 dní) dávku postupne znižujeme na 3 x 3 dražé denne, kterou podáváme až do úplného vymiznutia príznakov .
Tato liečba úrazových stavov ale nenahradzuje řádné lekárskej vyšetření a ošetření.

Kde kúpiť


Enzymoterapia, Imunita, Online Lekáreň Pilulka24.sk

Facebook

Liek pre vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalové informácie.
Inzertné stránky spoločnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o. - tel: (+420)-267 750 003
Generálny partner Českej lekárskej akadémie pre rok 2004.
Prevenzym.cz   Phlogenzym.cz   Mucos.cz   Wobenzym.cz   Lymfedem.cz
Právne súvislosti - Login